(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi, theo đó, một thay đổi quan trọng là quy định không cho giáo viên luyện thi học sinh giỏi tại trường khác đã được bãi bỏ.

Thi HSG tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều Thông tư ghi rõ: “Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào”. Quy định này đã giải tỏa được vấn đề được cho là hình thức “ngăn sông cấm chợ” mà các địa phương bức xúc trong thời gian qua. Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung về vấn đề tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi, theo đó, tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải”. Những sửa đổi, bổ sung khác liên quan đến tính bảo mật của đề thi, chấm thi và việc xử lý kỷ luật. Đáng chú ý là sẽ đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện, buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm như: Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong lúc đang thi; Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh; Gian lận, làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh (sửa học bạ, sổ điểm và các giấy tờ liên quan khác); Gian lận thi có tổ chức.” Đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện và tùy theo mức độ vi phạm có thể hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức đối với người có một trong các hành vi sai phạm như: Trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi; Cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh; Làm lộ số phách bài thi; Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh; Chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi; Làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi… Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2010. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. Hiếu Nguyễn