ND-  Bãi đá cổ ở xã Nấm Dẩn, huyện Xí Mần (Hà Giang) vừa được xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia. Bãi đá được phát hiện ở năm điểm thuộc xã Nấm Dẩn.