Ngày 7-11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11/1917 - 7-11-2007).