Chương trình có sự tham dự của nhiều giọng ca nổi bật Ngọc Khuê, Hoàng Hải, Hải Yến, Y Garia, Tóc Tiên, Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Đức Cường, Thùy Chi.