Hanoinet - Liveshow Bài hát Việt tháng 10 vừa diễn ra và ca khúc Bài ca tình yêu của Thành Vương đã giành được 3 giải thưởng quan trọng. Bài hát Việt vẫn liên tục giới thiệu những ca khúc mới, nhưng số lượng ca khúc hay của Bài hát Việt ngày càng ít dần!...