Howard Schultz cho biết tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục nơi công sở cũng như trên thương trường.