Sắc đỏ và vàng đang "độc chiếm" Bắc bán cầu, khi thiên nhiên khoe sắc trong mùa thu rụng lá, còn con người như trầm lắng hơn, chuẩn bị đón mùa đông giá rét.

Sắc thu ở Nga, Trung Quốc và Anh.