Nhiều người gửi thư về Báo Thanh Niên hỏi về tình trạng nóng như lửa đốt ở bàn chân mà họ mắc phải.