Bạn tự thấy mình là người hợp với vai trò là trợ lý hơn hay lãnh đạo hơn?

Ban co phong cach lanh dao khong - Anh 1

1. Bạn là người rất tuân thủ luật lệ giao thông?

Đúng

Không

Bình thường

Maruko (theo Sohu)