Trên tạp chí GamePro tháng 11/2008 xuất hiện thông tin Epic sẽ tung ra 5 bản đồ bổ sung cho trò chơi hành động Gears of War 2 vào ngày phát hành chính thức trò chơi này.