(VTC News) - Ngày 15/10, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐH quốc gia (Bộ Xây dựng) vừa tiến hành giao nhận 258 ha đất đã kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng xong.

» Phó Thủ tướng yêu cầu thu hồi 130ha đất ĐHQGHN Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu ĐH quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (bao gồm cả 130ha đất dọc đường Láng Hòa Lạc kéo dài và đường 21A). Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ thiết kế làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư; đồng thời phối hợp với UBND TP Hà Nội chuyển quyền quản lý khu đất 130 ha trên về Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch. Theo Bản quản lý dự án, hiện Bộ Xây dựng đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu ĐH quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trên cơ sở quy hoạch chung năm 2004 và các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2009. Kiều Minh