Ngày 27.3, thay mặt Quỹ TLV Lao Động, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho 2 gia đình CNVC - LĐ nghèo thuộc huyện Bố Trạch.