Muốn làm giàu nhanh chóng, chỉ cần đóng 187.000đ, nộp ba ảnh (3x4), bản photo chứng minh, sử dụng vài sản phẩm và giới thiệu sản phẩm đó đến người khác càng nhiều càng tốt để được hưởng hoa hồng bán lẻ.