(VH)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu, sản xuất, và giá bán lẻ xăng dầu.

Nghị định quy định: Khi giá xăng dầu thế giới và các yếu tố hình thành giá khác biến động tăng làm cho giá vốn của doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu tăng lên 7% so với giá bán lẻ hiện hành thì DN sẽ được tự động tăng giá bán lẻ tương ứng (cơ quan quản lý nhà nước sẽ hậu kiểm). Khi giá vốn tăng lên vượt quá 7% đến 12% so với giá bán lẻ hiện hành, DN được tăng giá bán lẻ lên 7% nói trên, cộng thêm 60% của khoảng tăng giá từ trên 7 - 12% của giá vốn. 40% của phần giá vốn tăng còn lại sẽ được bù đắp từ Quỹ bình ổn giá. Nhà nước chỉ giám sát cơ cấu tính giá, mức độ điều chỉnh giá và việc sử dụng Quỹ. Khi giá vốn xăng dầu tăng hơn 12% so với giá bán lẻ hiện hành thì Nhà nước công bố áp dụng biện pháp hoặc kết hợp các biện pháp bình ổn giá như chỉ cho phép DN tăng giá ở mức độ nhất định, ngừng trích Quỹ bình ổn giá, giảm thuế hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác. Đối với trường hợp giảm giá xăng dầu, khi giá vốn giảm trong phạm vi đến 12% so với giá bán lẻ thì DN cũng phải giảm giá bán lẻ tương ứng. Khi giá vốn giảm quá 12% so với giá bán lẻ hiện hành thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng biện pháp khôi phục lại các chính sách điều tiết về tài chính như tăng thuế, trích Quỹ bình ổn giá... Sau đó, DN có thể giảm giá không hạn chế số lần giảm và khoảng thời gian giữa hai lần giảm giá. Nghị định 84/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.12.2009.