Sau một thời gian sử dụng bàn phím và chuột máy tính sẽ dính đầy bụi đất, hơn thế nữa trong môi trường bệnh viện có khi đó là cả một ổ vi trùng.