Hỏi:

small_7534 Nếu doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án muốn tự thành lập ban quản lý để thực hiện dự án thì có được không? Nếu được thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? (Vũ Anh Dũng, quận Bình Thạnh, Tp.HCM) Hỏi: Nếu doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án muốn tự thành lập ban quản lý để thực hiện dự án thì có được không? Nếu được thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? (Vũ Anh Dũng, quận Bình Thạnh, Tp.HCM) Trả lời: Căn cứ khoản 2, điều 55, chương V Nghị định 16/2005/N Đ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ quy định trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án thì giám đốc quản lý dự án phải có năng lực tương ứng với giám đốc tư vấn quản lý dự án. Giám đốc tư vấn quản lý dự án chia làm 2 hạng: Hạng 1: có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 7 năm; đã là giám đốc hoặc phó giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trình hạng 1 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 1. Ngoài ra, ban quản lý dự án phải có tối thiểu 30 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 3 kỹ sư kinh tế. Hạng 2: có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 5 năm; đã là giám đốc hoặc phó giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trình hạng 2 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 2. Ngoài ra, ban quản lý dự án có tối thiểu 20 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 2 kỹ sư kinh tế. Riêng đối với cá nhân thực hiện công tác giám sát đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề theo Quyết định số12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.