ND- Sau một thời gian hoạt động tích cực, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có những tín hiệu khả quan.