"Bản sắc an hùng" là một bộ phim võ thuật quy tụ rất nhiều gương mặt tên tuổi như Tạ Đình Phong, Dư Văn Lạc, Ngô Kinh, Phùng Tổ Minh...