- Fergie chăm chỉ làm việc ngay trong ngày sinh nhật, Paris Hilton vẫn vui đâu chầu đấy, Robert Pattíon là kẻ thù dai...? Hãy khám phá "Bản tin showbiz ngày 30/3" để vén màn những bí mật của làng giải trí...