Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 sáng ngày 16/08/2013.