Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 sáng ngày 06/09/2013.