TPO - Các liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng, đã nằm xuống nhưng các anh không bao giờ chết, các anh luôn sống mãi trong lòng đất mẹ, trong lòng nhân dân.