[Kênh14] – Gọi là bánh mì lai là bởi vì nhìn nó giống bánh ngọt lắm!