Con đê ngăn nước sông Red tại thành phố Fargo, tiểu bang Bắc Dakota hôm qua bị vỡ, khiến một trường học ngập trong biển nước, 215 ngôi nhà bị phá hủy, hơn gần 2.500 người phải di tản...