Thông tin giá ô tô Việt Nam chúng tôi cung cấp được lấy từ những nguồn tin cậy và có giá trị tham khảo. Giá xe thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách giá của đại lý phân phối cũng như trang bị thực tế đi kèm.

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 1

Bảng giá ô tô Việt Nam mới nhất được chúng tôi cập nhật ngày 5/9/2017.

Một số thương hiệu có biến động giá đáng chú ý trong tháng bao gồm: Porsche, Honda, Mazda, Mercedes-Benz và Mitsubishi.

Một số thương hiệu không quá phổ biến hoặc không có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam như Citroen, Dacia, Lamborghini, Rolls-Royce, v.v... sẽ không được đề cập trong bảng giá.

1.Audi

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 2

2. BMV

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 3

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 4

3. Chevrolet

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 5

4. Ford

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 6

5. Honda

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 7

6. Hyundai

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 8

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 9

7. Kia

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 10

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 11

8. Lexus

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 12

9. Mazda

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 13

10.Mercedes-Benz

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 14

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 15

11. Mini

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 16

12. Mitsubishi

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 17

13. Nissan

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 18

14. Peugeot

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 19

15. Porsche

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 20

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 21

16. Renault

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 22

17. Subaru

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 23

18. Suzuki

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 24

19. Toyota

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 25

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 26

20.Volkswagen

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 27

21. Volvo

Bang gia o to Viet Nam thang 9/2017 (cap nhat 5/9) - Anh 28

Theo Vietnambiz.vn