Cuối năm 2007, huyện Đồng Văn liên tiếp xuất hiện loại tội phạm bịt mặt như “ninja”, chuyên khống chế, bắt cóc các nạn nhân bằng vũ khí nguy hiểm.