(CATP) NƯỚC MẮT NGƯỜI THÂN Anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1974) là út trong một gia đình nông dân đông con ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Nhà nghèo, Lưu cùng ba người anh dắt díu nhau vào thành phố kiếm sống, những mong sẽ...