Bạn sẽ bắt gặp những tay cầm từ rất lâu rồi như Nintendo NES hay những cái chỉ vừa mới ra mắt như Xbox 360 hay PS3.