[Kênh14] - Một chút vị đắng lẫn trong cái vị giòn đặc trưng của hạt hồ đào...thật đáng để thử đúng hem?