Những cái bánh xèo vàng tươi được bà Mười Xiềm tự tay đổ đang chuẩn bị mang ra cho khách. Liên tục đổ cùng lúc năm, sáu chảo bánh xèo, trán lấm tấm mồ hôi nhưng bà Mười vẫn tươi cười với cái giọng rặt Nam bộ: “Coi vậy mà dân Sài Gòn chịu cái món bánh xèo này quá cỡ”. Chi tiết