Doanh nghiệp của chúng tôi mới thành lập và mở sổ sách kế toán tính từ ngày 15/11/2007 thì có cần phải nộp báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế năm 2007 không? (Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Thanh Trì, Hà Nội)

small_14276.jpg