(VOV) - Để chính sách về người khuyết tật đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền và báo chí đóng vai trò là lực lượng nòng cốt

Sáng ngày 9/4/2010 tại Hải Phòng, Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với tổ chức CRS (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo “Báo chí với công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về người khuyết tật”, hướng tới Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, đại biểu người khuyết tật và đông đảo phóng viên báo chí Trung ương và địa phương. Việt Nam hiện có khoảng 5,4 triệu người khuyết tật, chiếm 6,34% dân số. Trong những năm qua, người khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước, các tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng; đồng thời họ cũng không ngừng tự vươn lên trong cuộc sống. Thông tin về lĩnh vực người khuyết tật được báo chí phản ánh khá thường xuyên với mật độ thông tin tương đối lớn ở hầu hết các loại hình báo chí. Nhiều tác phẩm ở mảng đề tài nhân đạo, trợ giúp xã hội đã toát lên tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và tâm huyết của các tác giả, cộng đồng. Báo chí cũng thẳng thắn đề cập trực diện những vấn đề nhức nhối hiện nay liên quan đến người khuyết tật. Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào cách nhìn nhận của xã hội, nhất là từ phía báo chí dối với người khuyết tật; những kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động tuyên truyền liên quan đến người khuyết tật; cung cấp những thông tin cơ bản, đánh giá thực trạng truyền thông về người khuyết tật trên các cơ quan báo chí… Từ đó đưa ra những giải pháp khuyến nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nhóm đối tượng này. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh: Chúng ta đang trong giai đoạn thay đổi nhận thức, hành vi, cách nhìn nhận của cộng đồng đối với người khuyết tật. Đó là không nhìn nhận người khuyết tật về phạm vi y tế mà ở góc độ xã hội; xóa bỏ rào cản về mặt xã hội, tạo điều kiện cho họ tự vươn lên khẳng định cuộc sống của mình, hòa nhập xã hội một cách tốt nhất. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật cũng như tâm tư, tình cảm… của người khuyết tật là hết sức quan trọng. Để chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền và báo chí đóng vai trò là lực lượng nòng cốt. Đối với người phóng viên, khi tiếp cận để tuyên truyền, hãy đến với người khuyết tật như những người bạn để hiểu họ được sâu sắc. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/4./. Lại Thìn