Một loạt tờ báo hàng đầu Việt Nam phải tăng giá bán báo vì không thể cầm cự mãi trong bối cảnh chi phí in ấn và các chi phí đầu vào khác đang gia tăng.