Tình hình giá gạo tăng vọt và các kho gạo dự trữ của Châu Á vơi dần đang làm cho cả lục địa này lo ngại, đặc biệt là Philíppin - quốc gia đang phải nhập khẩu gạo do không sản xuất đủ gạo cho nhu cầu nội địa.