(NLĐ) - Ngày 11-4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và TPHCM về việc xây dựng quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM.