KTĐT - Đó là chủ đề của cuộc hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XIII tổ chức ngày hôm nay (26/11) tại Cao Bằng.

Đến dự có đồng chí Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Quế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Tạp chí Xây dựng Đảng, báo Kinh tế & Đô thị, báo Hànôịmới cùng 16 cơ quan Báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm rất nhiều trong thời gian qua. Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 491/2009/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Tiếp đó là Quyết định 800/2010/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020, trong đó xác định đến năm 2015 có 20% số xã trên cả nước đạt tiêu chí NTM và đến năm 2020 con số này là 50%. Đặc biệt, ngày 8/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Có thể nói, xây dựng NTM là chương trình có tầm chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, vừa là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài đòi hỏi phải được tiến hành đúng quy trình, đồng bộ và được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Để góp phần đưa chủ trương, chính sách này vào cuộc sống, công tác tuyên truyền trên các báo Đảng đóng một vai trò rất quan trọng.

Tại hội thảo, đại diện các báo Đảng đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền xây dựng NTM như: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đổi mới hình thức sản xuất có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa; cổ vũ, khuyến khích các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chung tay xây dựng NTM; biểu dương những điển hình tiên tiến, mô hình hay cần nhân rộng trong quá trình xây dựng NTM…

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản nhấn mạnh, nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vị trí chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước. Để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, vấn đề đặt ra là phát huy được vai trò chủ thể của người dân.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí để người dân hiểu và tích cực tham gia. Trong thời gian qua, báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng đã tích cực tuyên truyền được nhiều nội dung về chương trình xây dựng NTM như: Giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng miền trong xây dựng NTM, cơ giới hóa nông nghiệp, chương trình giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường… Tuy nhiên trong quá trình tuyên truyền, vẫn còn những tin bài có nội dung kém sinh động, chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, để phát huy được kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, cần nâng cao chất lượng tuyên tuyền trên báo Đảng, định hướng cho người dân hiểu và thực hiện. Đồng thời, làm tốt công tác phát hành báo Đảng đến tận tay người dân và đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên có năng lực, trình độ tốt.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 16 tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Đồng thời trao cờ luân lưu tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XIV cho báo Bắc Giang.

Ông Trần Văn Đức, Phó Tổng biên tập báo Bắc Giang: Bám sát các chủ trương, chính sách để tuyên truyền đúng, trúng

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền của báo Đảng về NTM, cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương về xây dựng NTM. Bởi đây là chương trình với nhiều nội dung lớn, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế chính sách có nhiều điểm mới. Do đó trước hết những người làm báo cần nắm vững các nội dung của chương trình để tuyên truyền đúng, trúng.

Ông Phạm Ngọc Triển, Phó Tổng biên tập báo Lào Cai: Tích cực tuyên truyền các mô hình hay

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài và liên tục cần có sự tham gia của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị. Trong đó các cơ quan thông tin đại chúng có vai trò quan trọng tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương xây dựng NTM. Do đó bên cạnh sự định hướng, chỉ đạo và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia. Trong đó, việc tuyên truyền các mô hình hay như nông dân tự nguyện hiến đất xây dựng trường học, mở đường, góp công sức làm đường giao thông nông thôn… có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng. Qua đó làm chuyển biến nhận thức của người dân, làm cho họ hiểu quyền lợi, vai trò của mình trong xây dựng NTM.

Bà Đỗ Thị Thìn, Tổng Biên tập báo Thái Nguyên: Tuyên truyền tháo gỡ khó khăn cho các địa phương

Cùng với việc tuyên tuyền những chuyển biến tích cực của các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, báo chí cần tích cực phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời gặp gỡ, trao đổi với những người có trách nhiệm để đưa ra giải pháp phù hợp, giúp các địa phương tìm được lối đi trên con đường xây dựng NTM.

Ông Bùi Anh Túy, Tổng Biên tập báo Yên Bái: Lựa chọn tiêu chí trọng tâm để tuyên truyền làm trước

Hiện nay tại nhiều địa phương, huyện, xã hô hào xây dựng NTM nhưng người dân không biết NTM là gì. Trong khi đó, xây dựng NTM ở các vùng miền núi có rất nhiều khó khăn mà không giải quyết một sớm một chiều được, như các tiêu chí điện, đường giao thông, chợ, nhà văn hóa… Đặc biệt là tiêu chí đường giao thông nông thôn, hệ thống đường trục chính ở miền núi rất dài, trên 10km nên việc bê tông hóa hết toàn bộ hết sức khó khăn. Hay hiện nay 80% người dân xã miền núi trên địa bàn tỉnh làm nông nghiệp, lâm nghiệp nhưng theo chỉ tiêu đề ra cơ cấu lao động nông nghiệp chỉ còn chiếm dưới 40%. Đây là một thách thức không nhỏ. Do đó, báo chí cần chỉ ra khó khăn, tồn tại, tuyên truyền cho các địa phương lựa chọn các tiêu chí trọng điểm để thực hiện trước, chứ không nên tuyên truyền viển vông xa vời.