Phó TGĐ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng biên tập báo điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo được bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo thay ông Phạm Việt Dũng từ ngày 1/9.

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vi Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: Đây là một bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong việc triển khai thực hiện toàn diện quyết định của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Việt Dũng, TGĐ Cổng thông tin điện tử Chính phủ trước đó kiêm nhiệm Tổng biên tập báo điện tử Chính phủ.

TGĐ Cổng thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng (phải) chúc mừng ông Vi Quang Đạo. Ảnh: VGP

Báo điện tử Chính phủ là cơ quan thông tin, truyền thông đa phương tiện, tiếng nói của Chính phủ, diễn đàn của các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân trên Internet, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức quản lý và vận hành.

Báo cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thông tin, tuyên tuyền và thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu thông tin truyền thông của nhân dân.

Theo VGP