Ba tỉnh bị thiệt hại nặng nhất Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An làm ít nhất 5 người chết, hàng chục nghìn nhà bị hư hỏng, ngập nước.