Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chủ yếu do vi phạm quy trình, quy phạm an toàn vệ sinh lao động chiếm tới 33,19% số vụ...