Những cảnh báo về một mùa khô thiếu điện càng đặt các DN trước áp lực cần phải sử dụng điện thế nào cho hiệu quả. Trong khi, tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) ở hầu hết các DN vẫn còn tới 25% nhưng vẫn còn nhiều DN chưa sẵn sàng thực hiện kiểm toán năng lượng (KTNL). Sao thấy lợi mà DN vẫn không mặn mà?Chi tiết...