ICTnews - Truyền hình di động (THDĐ) không còn xa lạ ở Việt Nam nhưng sử dụng còn rất hạn chế.