Luật buộc bảo hành 60 tháng nhưng hợp đồng mua bán nhà ghi bảo hành có 24 tháng. Tòa nhà Đất Phương Nam (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) được ký hợp đồng bán cho các hộ dân làm hai đợt, tháng 4-2006 và tháng 2-2007.