VIT- Hiện tại, chỉ tính riêng trong nội hạt bang Texas đã có 76 nghìn người dân đang chờ bảo hiểm.