Mưa to và gió lớn trong siêu bão Irma đã tàn phá hàng nghìn ngôi nhà và biến hai thành phố Miami và Naples thành biển nước. Hiện 5,6 triệu người đã phải đi sơ tán.

Duy Anh
Video: Tổng hợp