Bão Irma mạnh cấp 5 (cao nhất) càn quét qua các hòn đảo thuộc vùng Caribbean với sức gió lên đến 297 km/h.