Dưới đầu đề "Việt Nam-Trên đất nước những con rồng" đăng trên mục du lịch của tạp chí bán chạy nhất Italia "L'Espresso" số ra mới đây, nhà báo Gianni Perrelli đã ca ngợi sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua.