"Chính cha mẹ đã nặn tôi thành kẻ cướp đấy", mỗi lần bạn bè vào thăm, Sơn lại bất mãn nói vậy. Các bạn cũng chỉ biết an ủi và nói lảng sang chuyện khác, bởi họ đã chứng kiến cảnh bạn mình được nhào nặn thành "kẻ cướp" như thế nào.