Trung tâm cảnh báo bão của Hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng (JTWC)vừa thông báo về cơn bão mới hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương và có thể đi vào khu vực Biển Đông trong những ngày tới.