Cuộc bỏ phiếu lần hai của Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật 700 tỷ USD giải cứu phố Uôn với số phiếu thuận áp đảo 263/171. Trên lý thuyết, khi phố Uôn-tượng đài của nền kinh tế Mỹ-chặn được đà suy thoái, những tác động tích cực của việc ấy sẽ phủ rộng khắp trên toàn thế giới.