(VH)- Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, thiệt hại do bão Parma gây ra đối với ngành nông nghiệp nước này đã lên tới 11,7 tỉ peso (khoảng 250 triệu USD) khi các đợt mưa và lũ lụt phá hoại mùa màng và hệ thống tưới tiêu tại các tỉnh miền bắc Luzon.

Các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão bao gồm Cagayan, Nueva Vizcaya, Ilocos, Nueva Ecija, Pampanga, Albay, Camarines Sur và Cordillera. Báo cáo về con số thiệt hại mới nhất đã gấp đôi con số ước tính 108 triệu USD mà Bộ Nông nghiệp Philippines công bố.